Cách dễ dàng để nhận phần thưởng cho các hoạt động hằng ngày của bạn.

Để lại số điện thoại (hoặc ID Zody) khi thanh toán, viết đánh giá, làm khảo sát, hay chỉ cần bước vào cửa hàng là có thể nhận điểm thưởng Zcoin tại hàng trăm thương hiệu.

Khám phá cách tích điểm trên Zody

Zcoin là tên gọi điểm thưởng, bạn có thể dễ dàng
thu thập Zcoin từ rất nhiều hoạt động khác nhau trên Zody.

TÍCH ĐIỂM ZCOIN
Khi thanh toán hóa đơn

1. Chọn cửa hàng

Chọn bất kỳ cửa hàng ưu thích nào của bạn có tích zcoin dựa trên hóa đơn thuộc hệ thống Zody!

2. ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI

3. NHẬN ZCOIN TÍCH LUỸ


TÍCH ĐIỂM ZCOIN
Mời bạn dùng Zody.
Invite

1. Lan toả

Chọn bất kỳ cửa hàng ưu thích nào của bạn có tích zcoin dựa trên hóa đơn thuộc hệ thống Zody!

2. NHẬN ZCOIN

Nhận ngay 100 Zcoin khi bạn bè tải app và hoàn thành 1 giao dịch bất kỳ.


TÍCH ĐIỂM ZCOIN
Khi Check-in với bluetooth.

1. Chọn cửa hàng

Chọn bất kỳ cửa hàng ưu thích nào của bạn có tích zcoin dựa
trên hóa đơn thuộc hệ thống Zody!

2. Mở Bluetooth và định vị GPS

3. CHỜ 5 PHÚT & NHẬN ZCOIN


Gift
QR Code

Scan QR-Code để download cho iOS & Android